Tuesday, April 13, 2010

வாழ்க்கை ஒரு சவால்

வாழ்க்கை ஒரு சவால்
அதனை சந்திப்போம்

வாழ்க்கை ஒரு பரிசு
அதனை ஏற்றுக்கொள்வோம்

வாழ்க்கை ஒரு சாகசப் பயணம்
அதனை மேற்கொள்வோம்

வாழ்க்கை ஒரு சோகம்
அதனை கடந்து போவோம்

வாழ்க்கை ஒரு துயரம்
அதனை தாங்கிக்கொள்வோம்

வாழ்க்கை ஒரு கடமை
அதனை நிறைவேற்றுவோம்

வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு
அதனை விளையாடுவோம்

வாழ்க்கை ஒரு விநோதம்
அதனை கண்டறிவோம்

வாழ்க்கை ஒரு பாடல்
அதனை பாடுவோம்

வாழ்க்கை ஒரு சந்தர்ப்பம்
அதனை பயன்படுத்துவோம்

வாழ்க்கை ஒரு பயணம்
அதை புகழுடன் முடித்து விடுவோம்

வாழ்க்கை ஒரு உறுதிமொழி
அதை நிறைவேற்றுவோம்

வாழ்க்கை ஒரு காதல்
அதனை அனுபவிப்போம்

வாழ்க்கை ஒரு அழகு
அதனை ஆராதிப்போம்

வாழ்க்கை ஒரு உணர்வு
அதனை உணர்ந்து கொள்வோம்

வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம்
அதனை எதிர்கொள்வோம்

வாழ்க்கை ஒரு குழப்பம்
அதனை விடை காணுவோம்

வாழ்க்கை ஒரு இலக்கு
அதனை எட்டிப் பிடிப்போம்

No comments:

Post a Comment